Referenciák - Nemzeti Sport Intézet (WSH Kft. bevezetés)

Bevezetés éve: 2013
Felhasználószám: >300
Éves dokumentum szám: >10.000

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) a látványsportágak TAO támogatásának ügykezelője melynek során évente mintegy 2000 sportegyesület és azok országos szövetségei kérelmét, illetve az azokhoz kapcsolódó elszámolásokat végzi. 2012-ig a kérelem benyújtási, elfogadási folyamat papír alapon zajlott melynek során éves szinten 1-2 millió dokumentum keletkezett. Az NSI a kérelmekkel kapcsolatos ügyvitelének elősegítése érdekében döntött a tevékenység digitalizálásáról. A szűk bevezetési határidő (3 hónap alatt élesbe kellett állítani az alkalmazást) és a rendszer kiváló referenciái miatt került az Adamas rendszer kiválasztásra.

A bevezetésre került Adamas ügykezelő alkalmazás az alábbi feladatokat látja el:

  • A sport szövetségek / egyesületek a rendszeren belül készítik el kérelmeiket
  • Az elkészített kérelmek a KET előírásoknak megfelelően szintén a rendszeren belül kerülnek digitális aláírásra (hitelesítési szolgáltató a Netlock)
  • Az ezt követő kérelem hiánypótlási/elutasítási/elfogadási folyamatot szintén a rendszer kezeli
  • Támogatással kapcsolatos pénzügyi elszámolás kezelése (2. Fázis, élesbe állás határideje 2013.09.01)
  • Riportok, statisztikák biztosítása a TAO programmal kapcsolatosan

NSI dokumentum menedzsment:

Az NSI-nél kialakított Adamas dokumentum menedzsment alkalmazás az alábbi funkciókat látja el:

  • Sablonokon alapuló, a rendszeren belül létrehozott dokumentumok (pl: pályázatok, határozatok)
  • A dokumentumok hitelesített elektronikus aláírása amely aláírást a felhasználó a rendszeren belül indít. Az aláírást a hitelelesítő szolgáltató (Netlock) végzi el, majd az aláírt dokumentumot visszaküldi az Adamas rendszer felé
  • A pályázatokhoz kapcsolódó rendszeren kívül létrehozott és szkennelt dokumentumok (pl: szerződések, számlák, stb.) feltöltése a rendszerbe. Ezek számossága éves szinten több mint 1 millió.